תמצית הדוחות הכספיים לשנים 2007 – 2016

תמצית הדוחות הכספיים לשנת:
לחצו להגדלה 

2007 2008  2009 
 2007  2008  2008
 2010 2011 2012
 2010  2011 2011
 2013 2014 2015