תנופת עשייה – מסכמים שנה בשלומי

בשבוע שעבר נפגשו מנהלי אגפי המועצה עם חברי המליאה והציגו להם בזה אחר זה את העשייה העירונית בשנת 2017 בתחומים המנוהלים על ידם וכן משימות מתוכננות לשנת 2018 הנגזרות מקווי מדיניות מוגדרים וחזון יישובי ויוזמות חדשות וחשיבה עסקית אשר עומדים לנגד עיניהם בהמשך.
חברי המועצה הביעו התרשמות מהעשייה הרבה שהוצגה בפניהם, שאלו שאלות ונכנסו לעומק הדברים.
ראש המועצה בירך את ראשי האגפים ומסר בתגובה: "בפני חברי המליאה הוצגה העשייה העירונית לשנת 2017 ותוכניות עבודה מתוכננות לשנת 2018 על פי מטרות ויעדים הנגזרים מהחזון היישובי. העשייה העירונית לצד תוכניות אלו מציבות לנו קו הליכה והתקדמות ברורים תוך שאנו מובילים ומקדמים ניהול האיכותי במועצה, שקיפות ושיתוף התושבים. זוהי מדיניות המשתלבת בחזון העירוני ובכל התוכניות המרכזיות שיש לפתח בשנים הקרובות ותוביל אותנו בשנים הבאות. בהזדמנות זו, ברצוני להודות לראשי האגפים על עשייתם הברוכה ועל סיועם בגיבוש התוכניות. ללא הירתמותם וראייתם את חשיבותן, לא ניתן היה לקדם את העשייה ולהוציא בהמשך מן הכח אל הפועל את התוכניות שנועדו בראש ובראשונה לשפר את איכות חיי התושבים בשלומי. תודה למנכ"ל המועצה, מר שלומי פלניצקי על קידום העשייה ותוכניות העבודה באגפי המועצה. תודה לעוזר המנכ"ל, מר נדב בהט – מ"מ מנהל היחידה האסטרטגית על קידום התהליך והטמעתו בתנאים ובלוחות זמנים שנקבעו."