תקציב 2017 אושר במליאה ויעמוד על 49.5 מלש"ח

בתום עבודת הכנה מקיפה וכוללת עליה שקדו הצוותים המקצועיים במחלקות המועצה ובוועדותיה ולאחר ישיבת הנהלת המועצה אישרה מליאת המועצה את התקציב לשנת 2017.
תקציב החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי עומד על 28 אחוז מסך תקציב המועצה (13.8 מלש"ח, 400 אלש"ח יותר מתקציב אשתקד) הכולל המשך קידום תוכניות העשרה, תל"ן, תוכניות ייחודיות בתי ספר וגני ילדים ומבטא החלטה אסטרטגית להמשיך ולהעצים את התנופה החינוכית בשלומי. במהלך השנה הקרובה יתבצעו מגוון פרוייקטים כאשר המועצה הגדילה את תקציבי הפיתוח (תב"רים) לביצוע פרויקטים בתחום החינוך, יסודות ותשתיות היישוב וכן פרויקטים לרווחת התושבים. בין היתר אושרו תקציבים לטובת בנייה של גני ילדים, אולם ספורט, מתחם מגרשי טניס, מגרש אימוני כדורגל ("סחבק"), שיקום ופיתוח 4 גני משחקים, פארק המשפחה ועוד. כמו כן, ממשיכה המועצה להשקיע סכומים גדולים בתנועות ומועדוני נוער ובפעילות הנוער בשלומי עם תקציב של 350 אלש"ח. עוד עולה מהתקציב כי נמשכת מגמת הגידול שחלה בשנים האחרונות בתקציב התרבות והספורט העומד על כ- 1 מלש"ח.
כ- 4.3 מלש"ח, יופנו להמשך תנופת שיפור פני היישוב ואיכות הסביבה. תקציב הביטחון עומד על 800 אלש"ח תקציב הרווחה עומד על 6.7 מלש"ח והוא כולל תמיכה למשפחות, מתן מענה לבני נוער וקידום נוער, קשישים, ניצולי שואה, מענה במסגרת טיפול לזוג ולמשפחה, קליטת עלייה ועוד.
ראש המועצה, מר גבי נעמן: " אני שמח לעדכן כי הצלחנו להביא את תקציב המועצה לאיזון זו השנה השניה. תקציב 2017 משקף היטב את יעדיה העיקריים של המועצה שמטרתם התמקדות בצרכי התושבים והמשך פיתוח היישוב בדגש על חינוך ותרבות לכל שכבות האוכלוסיה. אנו ממשיכים בניהול אחראי מכוון מטרה וסדרי עדיפות ובהמשך לכך, יהנו גם בקיץ הקרוב תושבי שלומי מסבסוד קיטנות הקיץ".