תשלום באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי

מועצה מקומית שלומי – עם הפנים לתושב

אנו שמחים להודיע כי מעתה ניתן לשלם את חשבונות הארנונה גם באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי

התשלום הינו דו חודשי

יש למלא את הטופס המצ"ב ולהעביר למחלקת הגבייה באחת מהדרכים הבאות:

פקס: 04-9875015

מייל: Shlomi@milgam.co.il

יש  לוודא קבלת הטופס בטל 9950950/1