אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי המועצה המקומית שלומי