טפסים שימושיים

 

טפסי גביה

שם טופס
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים
רשימת מסמכים לבקשה להנחה בארנונה כללית – ע"פ מבחן הכנסה
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"
בקשה \ הצהרה על משפחה שבראשה הורה עצמאי
הוראה לחיוב חשבון בהוראת קבע- ארנונה 
בקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס ריק
בקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס לא ראוי
הודעה על שינוי מחזיק / פינוי מושכר
הודעה על נכס לא ראוי לשימוש
טופס השגה על חיוב בארנונה
תצהיר הכנסות חידוש הנחה בארנונה אזרח ותיק/ק. זקנה לשנת – 2016

 

  טפסי רישוי עסקים

שם טופס
טופס בקשה לרישיון עסק/ היתר זמני/ היתר מזורז
רשימת מסמכים להגשת בקשה לרישיון עסק
הנחיות להגשת תוכנית עסק
טופס ביקורת עצמית לתוכנית ותכנון העסק
טופס הצהרת בעל מקצוע מוסמך
טופס ייפוי כוח להגשת בקשה לרישיון עסק
ריכוז נתוני תוכניות לרישיון עסק
טבלת אישורים לתוכנית עסק
פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטארית לבתי אוכל
טופס הודעה על סגירת / עזיבת העסק
בקשה לכפל רישיון עסק
טופס חוות דעת מורשה נגישות
טופס השגה