צוות המחלקה

צוות המחלקה

שם עובד

תפקיד

טלפון

ימי עבודה

שרונה יוסף

 • מנהלת המחלקה

04-9950922

א'-ב'-ד'-ה'- 08:00-16:00

ג'-             08:00-18:00

יצחק רזניקוביץ

 • מ.מ. מנהל המחלקה
 • עו"ס קשישים
 • עו"ס לחוק נוער
 • עו"ס לחוק סדרי דין
 • רכז וועדת סיעוד

04-9950931

א'-ב'-ד'-ה'- 08:00-16:00

ג'-             08:00-18:00

שוש מלכה

 • עו"ס משפחה וגיל רך
 • מלווה משחקיה לגיל רך
 • רכזת מועדונית גיל רך
 • רכזת מועדונית ביתית
 • רכזת וועדת חוק פעוטות בסיכון

04-9950929

א'-ב'-ד'-ה'- 08:00-16:00

ג'-             08:00-18:00

דניאל אינדיך

 • עו"ס משפחה
 • עו"ס בבתי"ס היסודיים
 • רכז וועדה לתכנון טיפול והערכה
 • חבר בוועדות השמה

04-9950928

א'-ב'-ד'-ה'- 08:00-16:00

ג '-            08:00-18:00

טניה לסצ'ינסקי

 • עו"ס משפחה וקליטת עליה
 • רכזת מועדונית א'- ו'
 • מדריכת סטודנטים
 • עו"ס לחוק חסויים

04-9950925

א'-ב'-ד'-ה'- 08:00-16:00

ג'-             08:00-18:00

טל אופנר

 • עו"ס לנוער וצעירים
 • מלווה מועדון נערים

04-9950927

א'-ה'-        08:00-16:00

ב'- ד'-        12:00-20:00

ג'-             08:00-18:00

בטי לוי

 • רכזת מועדון גיל הזהב

04-9950922

מזכירות

א'-ד'         08:00-16:00

לודה חצקלביץ

 • רכזת מועדון עולים
 • עובדת שכונתית

04-9950922

מזכירות

א'- ב'- ג'- ד'- ה'

08:00-12:00  – 15:00-18:00

מיכל עמר

 • עובדת זכאות

04-9950924

א'-ב'-ג'-ד'-ה'- 08:00-16:00

ג'- 08:00-18:00

כהן קטי

 • מזכירת המחלקה

04-9950922

א'-ב'-ג'-ד'-ה'- 08:00-16:00

ג'-                 08:00-18:00