בקשה להנחה לשנת המס 2018

28/12/2017 0

יש למלא טופס בקשה להנחה ולצרף מסמכים כמפורט להלן: הכנסות מכל מקור שהוא (כולל קצבאות, סיוע בשכ"ד, פנסיה, קצבה ממשרד הדתות) שכירים – תלושי שכר לחודשים 1-12/2017 או טופס 106 עצמאים – שומה שנתית לשנת המס 2017 צילום קרא עוד..

1 2