אושר תקציב מועצה מקומית שלומי לשנת 2018

11/01/2018 0

  מליאת המועצה המקומית שלומי אישרה את הצעת  התקציב לשנת 2018. התקציב שאושר כולל עליה בפעילות והקטנה בהוצאות המנהל. ראש המועצה מר גבריאל נעמן: "זה הוא תקציב שמראה הגדלת יעילות והגדלת הפעילות לטובת התושבים".  בישיבת מליאת המועצה שנערכה קרא עוד..

"בית חם" בבית ספר "בן צבי"

11/01/2018 0

רוב תלמידי כתות א' הלומדים בבית הספר "בן צבי" מגיעים מגני ילדים שונים וחלקם אף תושבים חדשים בשלומי. על מנת ליצור אווירה מגובשת, צוות בית הספר יוזם מספר פעילויות שונות שמטרתן לסייע לתלמידים להכיר את חבריהם החדשים ולהתחבר קרא עוד..