כוננות וטלפונים חיוניים 24 שעות ביממה

מוקדי מידע (חלון) טלפונים חשובים

 • מוקד פניות משרד הרווחה 118
 • מוקד פניות משרד לאזרחים וותיקים 8840 *
 • מרכז מידע ביטוח לאומי 6050 *
 • מוקד מידע עמידר 6266 *
 • שי"ל- שרות יעוץ לאזרח 1-800-50-60-60
 • הלשכה לסיוע משפטי- חיפה 04-8633666

מוקדי מצוקה

 • אל"י- חשד להתעללות בילדים ונוער- 1-800-22-39-66
 • קו חם למידע וייעוץ לנפגעי הימורים- 1-700-500-888
 • קו לזקן- לזקנים החשופים להתעללות והזנחה- 1-700-50-1201
 • קו חרום לנשים מוכות ונפגעות תקיפה מינית- 1-800-220-000
 • מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית- 1202/3 או 04-8641278

                                                                  04-8641262

                                                                  04-8641265

 • ער"ן- עזרה ראשונה נפשית קו ארצי- 1202
 • מוקד מצוקה ארצי- משרד הרווחה- 118*
 • המרכז לסיוע למשפחות הרוגי תאונות דרכים- כרמיאל- 04-9088123