אודות מחלקת גזברות וגבייה

גזבר המועצה: שמואל רוזנגרטן

גזבר המועצה: שמואל רוזנגרטן

מזכירה: חנה זגורי

קבלת קהל כל יום בתאום מראש

טלפון:9950915

פקס: 9808150

המינהל הכספי במועצה אמון על ניהול הכספים של המועצה המקומית ועל
כל הפעילות הנוגעת לניהול תקציבי המועצה מול הגורמים  שמולם המועצה עובדת.

הגזברות אחראית גם על הכנת התקציב השנתי של המועצה והבאתו לאישור
במליאת המועצה כנדרש בחוק. כמו כן, נערכים הדו"חות הכספיים התקופתיים
והדו"ח הכספי השנתי המבוקר.

גזברות

* ניהול המערכת הכספית ותזרים המזומנים
* הכנה ואישור תקציב המועצה
* אישור תקציבי פיתוח
* בקרה תקציבית על מחלקות המועצה
* גיוס כספים ממשרדי ממשלה וממקורות חוץ

הנהלת חשבונות

* ניהול חשבונות המועצה
* בדיקת חשבונות ספקים והכנת תשלומים
* הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים ע"פ הוראות משרד הפנים
* מעקב אחר חשבונות חשמל, טלפון והוראות קבע
* הכנת דוחות תפעוליים שונים

הטבות המס לשנת 2017

23/10/2017 0

תושבים יקרים, הריני מבקש להביא לידיעתכם עדכון בדבר הטבות המס לישוב שלומי בהתאם להוראות מס הכנסה. אין שינוי בהטבת המס העומדת על 17% . תקרת המקסימום עלתה ל- 222,000 ₪ במקום 204,000 ₪. השינוי הנ"ל מזכה את תושבי קרא עוד..

תשלום באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי

08/03/2017 0

מועצה מקומית שלומי – עם הפנים לתושב אנו שמחים להודיע כי מעתה ניתן לשלם את חשבונות הארנונה גם באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי התשלום הינו דו חודשי יש למלא את הטופס המצ"ב ולהעביר למחלקת הגבייה באחת מהדרכים הבאות: קרא עוד..

בקשה להיכלל במאגר המתכננים במחלקת הנדסה במועצה מקומית שלומי

02/03/2017 0

מועצה מקומית מקימה מאגר מתכננים לעבודות מגוונות בתחום המועצה . נבקש מיועצים הרואים עצמם מתאימים לעבודה בתחום המועצה להציע את עצמם כמועמדים להיכלל ברשימת המתכננים . ועדה שימנה מנכ"ל המועצה תבחן ע"פ קריטריונים שיקבעו את ההצעות ותקים רשימת קרא עוד..

תקציב 2017 אושר במליאה ויעמוד על 49.5 מלש"ח

23/01/2017 0

בתום עבודת הכנה מקיפה וכוללת עליה שקדו הצוותים המקצועיים במחלקות המועצה ובוועדותיה ולאחר ישיבת הנהלת המועצה אישרה מליאת המועצה את התקציב לשנת 2017. תקציב החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי עומד על 28 אחוז מסך תקציב המועצה (13.8 מלש"ח, 400 אלש"ח יותר קרא עוד..

1 2 3 4 6