אודות מחלקת גזברות וגבייה

גזבר המועצה: שמואל רוזנגרטן

גזבר המועצה: שמואל רוזנגרטן

מזכירה: חנה זגורי

קבלת קהל כל יום בתאום מראש

טלפון:9950915

פקס: 9808150

המינהל הכספי במועצה אמון על ניהול הכספים של המועצה המקומית ועל
כל הפעילות הנוגעת לניהול תקציבי המועצה מול הגורמים  שמולם המועצה עובדת.

הגזברות אחראית גם על הכנת התקציב השנתי של המועצה והבאתו לאישור
במליאת המועצה כנדרש בחוק. כמו כן, נערכים הדו”חות הכספיים התקופתיים
והדו”ח הכספי השנתי המבוקר.

גזברות

* ניהול המערכת הכספית ותזרים המזומנים
* הכנה ואישור תקציב המועצה
* אישור תקציבי פיתוח
* בקרה תקציבית על מחלקות המועצה
* גיוס כספים ממשרדי ממשלה וממקורות חוץ

הנהלת חשבונות

* ניהול חשבונות המועצה
* בדיקת חשבונות ספקים והכנת תשלומים
* הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים ע”פ הוראות משרד הפנים
* מעקב אחר חשבונות חשמל, טלפון והוראות קבע
* הכנת דוחות תפעוליים שונים

דוחות חוק חופש המידע

23/06/2014 0

דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע בשנים קודמות דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2014 לחצו להגדלה דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע לשנת 2012 לחצו להגדלה  דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע קרא עוד..

חוק חופש המידע

21/05/2014 0

קישור לחוק חוק חופש המידע, התשנ”ח-1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את “מהפכת השקיפות” באשר לפעולת הרשויות הצבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות. החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל או תושביה לקבל מרשויות צבוריות מידע קרא עוד..

צו ארנונה 2014

21/05/2013 0

לחצו כאן להורדת המסמך או המתינו מס’ שניות להצגת המסמך בדף זה  

מחלקת הגבייה

22/04/2012 0

מנהלת מחלקת הגבייה – ורד קורן פקידת שירות לקוחות – גילה סירי    טל: 9950951   פקס: 9875015  דוא”ל:misim@shelomi.org שעות קבלה: ימים א‘    8:00   –  12:00 יום    ג’ 16:00 – 17:30 תשלומים ניתן לשלם במס’ דרכים: –          באמצעות קרא עוד..

1 2 3 4