ברכה לפתיחת שנת הלימודים האקדמית בישראל

30/10/2016 0

בס"ד יום חשוב ובעל משמעות לעתיד כל אדם אשר בחר במסלול לימודים אקדמאיים ואני מבקש לברך את כל הסטודנטים בישוב שלומי ומאחל לכם הצלחה מרובה בלימודיכם. כ- 130 סטודנטים זכו במלגת המועצה המקומית בשנת הלימודים הקודמת בסך 1300 קרא עוד..

גרעין שלומי "סרוגים"

29/09/2016 0

גרעין שלומי הוקם על בסיס של חברות מקומית פתוחה המאפשרת חיבור של הגישות התורניות הציוניות ביישוב תוך מתן לגיטימציה למצוא את ביתם החם בתוך הגרעין התורני. יצאנו לסיור סליחות בעיר הקודש צפת .תודה רבה לראש המועצה מר גבריאל קרא עוד..

מוקד קליטת עליה

11/02/2016 0

רקע מוקד קליטת עליה, בשיתוף פעולה עם כל המחלקות במועצה, מסייע לקליטת העולים והכוונתם למסגרות ולגורמים המקצועיים הרלבנטיים. מטרות: 1. מתן סיוע לעולים הנקלטים בשלומי מעת הגעתם, תוך תיאום וגישור בין כל המשרדים כגון: חינוך, רווחה, ארגונים וולונטריים, קופות חולים, קרא עוד..

השאלת ציוד רפואי

04/02/2016 0

סניף עמותת אור לעולם בשלומי הוקם בשנת 1984 על ידי בני הזוג אורה וינון אבידן מירושלים. הסניף מופעל בבניין המועצה ע"י עו"ס מהמחלקה לשירותים חברתיים במועצה. עיקר העשיה של העמותה הינה השאלת ציוד רפואי שיקומי לתושבי שלומי הנזקקים לכך. קבלת קרא עוד..

חוק חופש המידע

21/05/2014 0

קישור לחוק חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות. החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל או תושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע קרא עוד..

1 2