תוכנית הרחבה -שלומי

13/09/2010 0

הפשרת קרקע מסיבית תהפוך את שלומי לעיר: צפוי לגדול מ-6,000 תושבים כיום לכ-25 אלף על פי התכנית, עליה חתם שר הפנים אלי ישי, יגדל מספר התושבים ביישוב מ-6,000 ל-25,000שר הפנים וסגן ראש הממשלה, אלי ישי, חתם על תכנית המתאר קרא עוד..

1 9 10 11