הודעה על קבלת תרומות

08/08/2017 0

 בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל  4/2016 של משרד הפנים שפורסם ביום 8.5.16, להלן פירוט בדבר תרומות שהתקבלו בידי המועצה המקומית שלומי: 1. תרומה בסך  13,500 דולר אוסטרלי – אושרה בהתאם להמלצת ועדת תרומות 1.17 רצ"ב פרוטוקול הועדה. 2. תרומה בסך קרא עוד..

שמות רחובות בשכונות​ שלומי

13/04/2016 0

לחצו  לצפייה במפת שלומי שכונה שם רח'  נוכחי שם רח'  חדש שכונת גבעת הארזים: האלה האלון הארזים שכונת מורד ההר: יסמין נורית סחלב ניצן נרקיס שכונת  שלומית: אנפה רקפת לילך דוכיפת דרור סנונית עפרוני שחף רח' מס'  20 קרא עוד..