פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 07/09

26/08/2010 0

בס"ד     תאריך: יום שלישי  31.3.09 שעה: 20:00 מקום: חדר ישיבות מועצה מקומית שלומי.   נוכחים: מר גבריאל נעמן, ראש המועצה המקומית מר מיכאל סלובדוב, סגן ומ"מ בתואר לראש המועצה גב' אוראל חשמטי, חברת המועצה מר עמנואל קרא עוד..

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 08/09

26/08/2010 0

בס"ד   תאריך: יום שלישי 19.5.09 שעה:  20:00 מקום: חדר ישיבות במועצה המקומית שלומי. נוכחים: מר גבריאל נעמן, ראש המועצה המקומית מר מיכאל סלובדוב, סגן ומ"מ בתואר לראש המועצה גב' אוראל חשמטי, חברת המועצה מר עופרי סיידה, סגן קרא עוד..

1 12 13 14