School Twinning Project

01/01/2017 0

"Ben Zvi" School-Israel – "Clore shalom" School-London For the last eight years our pupils from "Ben Zvi" School in Shlomi take part in a School Twinning Project. Our pupils have a special connection with Jewish pupils from "Clore קרא עוד..

תתחדשו!

06/11/2016 0

המועצה השיקה אתר עירוני חדש, נוח ונגיש שעל בנייתו עמלה כשנה. את הפעילות להקמת האתר העירוני ריכז הממונה על המחשוב במועצה, יעקב בידני בהנחייתו של מנכ"ל המועצה, דוד תורג'מן. האתר החדש נבנה מתוך חזון השירות לתושב, הדוגל  במתן שירות מיידי, קרא עוד..

השאלת ציוד רפואי

04/02/2016 0

סניף עמותת אור לעולם בשלומי הוקם בשנת 1984 על ידי בני הזוג אורה וינון אבידן מירושלים. הסניף מופעל בבניין המועצה ע"י עו"ס מהמחלקה לשירותים חברתיים במועצה. עיקר העשיה של העמותה הינה השאלת ציוד רפואי שיקומי לתושבי שלומי הנזקקים לכך. קבלת קרא עוד..

האגודה לתרבות הדיור

04/02/2016 0

האגודה לתרבות הדיור, פועלת במספר תחומים למען שיפור תנאי המגורים וניהול תקין של הרכוש המשותף בבית המשותף. האגודה רשומה כעמותה, מנוהלת ע"י מועצת מנהלים ומנכ"ל האחראי לביצוע המטרות והיעדים שלשמם הוקמה האגודה. סניף האגודה לתרבות הדיור בשלומי, נוסד קרא עוד..

תושבים חדשים

02/02/2016 0

תושבים יקרים, ברוכים הבאים למועצה המקומית שלומי! בימים אלה שלומי ממשיכה להתפתח וכוללת בתוכה מוסדות חינוך, פארקים ירוקים, מרכז ספורט ומרכזי קניות ובילוי. כל זאת סמוך לנקודת מפגש של שני צירי תנועה ארציים ואזוריים – הציר המערבי שסלול לאורך החוף קרא עוד..

1 2 3