סקר תכנית המתאר של שלומי

09/12/2016 0

תושב/ת יקר/ה, בימים אלה מקודמת על ידי המועצה המקומית שלומי ומנהל התכנון במשרד האוצר תכנית מתאר כוללנית חדשה לישוב. תכנית זו תגדיר את אופן הפיתוח העתידי של הישוב והיכן ימוקמו שימושי הקרקע השונים (מגורים, תעסוקה, שטחים פתוחים, מבני קרא עוד..

תכנית מתאר כוללנית למועצה מקומית שלומי – דברי הסבר

08/12/2016 0

מועצה מקומית שלומי ומנהל התכנון יוצאים לבניית תוכנית מתאר חדשה לישוב. תכנית מתאר כוללנית היא תכנית פיסית המתארת מה מותר ומה אסור לעשות והיכן. במילים אחרות, היא קובעת את ייעודי הקרקע והשימושים בכל שטח הישוב. מטרת תכנית המתאר קרא עוד..