המועצה המקומית שלומי מפעילה מערך ביטחון וחירום. תפקידי המערך בשגרה הם להבטיח את ביטחון פעילות המועצה ומוסדות החינוך שבאחריותה, לשתף פעולה עם גורמי הביטחון האזרחיים בשמירה על הסדר והביטחון ולהיערך למצבי חירום אפשריים.

בשעת חירום, תפקידי מערך החירום העירוני הם להעניק סיוע לגורמי החירום וההצלה (משטרה , מד”א, כיבוי, צה”ל) לתת מענה לצורכי התושבים והמבקרים בעיר, באופן שיאפשר המשך שגרת החיים סבירה לתושבי היישוב, לעובדים, לבעלי העסקים ולמבקרים בה.
המחלקה פועלת כגוף מבצעי ברוב תחומי העשייה ומספקת שירות הן לגורמים חוץ עירוניים (גורמי החירום וההצלה, מינהלים קהילתיים, תלמידים, הורים ותושבים) והן בעבודת מטה בתחומים רבים, שבהם ניתן שירות לגורמים בתוך המועצה.

הצטרפות ליחידת המתנדבים

26/05/2014 0

תושבים יקרים,בימים אלה ממשיך הגיוס ליחידת המתנדבים לשעת חירום אשר הוקמה בחסות ובייוזמת ממ שלומי מחלקת הביטחוןובשיתף צהל,מדא,כיבוי אש ועוד אירגונים. תפקידה של היחידה לתת מענה בשעת חירום במקרים הבאים:רעידת אדמה,התקפה על הישוב,שריפות יער,אירועי חירום חריגים.חברי היחידה יעברו קרא עוד..

רשימת טלפונים

20/01/2013 0

טלפונים מועצה מקומית שלומי   מסד מחלקה שם + תפקיד טלפון   דוא”ל פקס 1 לשכה גבריאל נעמן ראש המועצה המקומית 9950901 gabin@shelomi.org 9808291   שלומי פלינצקי מנכ”ל המועצה 9950906 mankal@shelomi.org 9808291 נדב בהט עוזר מנכ”ל המועצה 9950949 קרא עוד..

1 2 3 4