פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 14.09

26/08/2010 0

בס"ד   תאריך: יום ראשון 25.10.09 שעה: 20:00 מקום: חדר ישיבות מועצה מקומית.     נוכחים: מר גבריאל נעמן, ראש המועצה המקומית מר מיכאל סלובדוב, סגן ומ"מ בתואר לראש המועצה מר עופרי סיידה, סגן בתואר לראש המועצה מר קרא עוד..

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 08/09

26/08/2010 0

בס"ד   תאריך: יום שלישי 19.5.09 שעה:  20:00 מקום: חדר ישיבות במועצה המקומית שלומי. נוכחים: מר גבריאל נעמן, ראש המועצה המקומית מר מיכאל סלובדוב, סגן ומ"מ בתואר לראש המועצה גב' אוראל חשמטי, חברת המועצה מר עופרי סיידה, סגן קרא עוד..

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 07/09

26/08/2010 0

בס"ד     תאריך: יום שלישי  31.3.09 שעה: 20:00 מקום: חדר ישיבות מועצה מקומית שלומי.   נוכחים: מר גבריאל נעמן, ראש המועצה המקומית מר מיכאל סלובדוב, סגן ומ"מ בתואר לראש המועצה גב' אוראל חשמטי, חברת המועצה מר עמנואל קרא עוד..

1 10 11 12