המועצה המקומית שלומי מספקת קשת שירותים רחבה לרווחת התושבים למטרה זו פועלות 13 מחלקות, וכל אחת מהן חולשת על מכלול היחידות שבתחום עיסוקה. 

המועצה לשירותך

מחלקת חינוך

מחלקת החינוך עוסקת בכל הנושאים הקשורים בחינוך הפורמלי והלא-פורמלי בישוב, לתלמידים בכל הגילים, תוכניות חברתיות כמו מחויבות אישית, פיתוח צוותי החינוך, אקלים מיטבי ומניעת אלימות בבתי הספר – כל זאת תוך שותפות ואחריות של כלל הקהילה: צוותי ההוראה, הורי ותלמידים.
טלפון: 
9950933
לפרטים נוספים – מחלקת חינוך 

מחלקת ביטחון
המחלקה ממונה על הביטחון והבטיחות ברחבי היישוב ומחסני המועצה ועוד.
טלפון: 9950953
לפרטים נוספים – מחלקת ביטחון

מחלקת שירותים חברתיים

מחלקת שירותים חברתיים כוללת מתן שירותים והפעלה תכניות בתחומי הרווחה
טלפון:  9950922
לפרטים נוספים – שירותים חברתיים

גזברות

בגזברוּת המועצה פועלת מחלקת הגבייה, הנהלת חשבונות וקופת המועצה
טלפון: 04-9950915
לפרטים נוספים – מחלקת גבייה
לפרטים נוספים – תקציב המועצה

מחלקת הנדסה

המחלקה מטפלת בכל ענייני תכנון היישוב ופיתוחו, רישוי בנייה, גינון, תשתיות ועוד.
טלפון: 9950963

לפרטים נוספים – מחלקת הנדסה

המוקד העירוני לשירותך 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע 106

חברי המועצה המקומית שלומי

02/09/2010 0

מס"ד שם פרטי ושם משפחה דוא"ל טלפון   מר גבריאל-גבי נעמן gabin@iula.org.il 052-3915553   עו"ד עופרי סיידה Zedek1010@walla.com 052-8621770   מר שמואל אנקרי a_shmual@atid.org.il 054-7777237   מר מיכאל סלובדוב michael.slobodov@gmail.com 052-5421070   גב' שיפרה וקנין shifrav@mei-carmel.co.il 052-8961450   קרא עוד..

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 07/09

26/08/2010 0

בס"ד     תאריך: יום שלישי  31.3.09 שעה: 20:00 מקום: חדר ישיבות מועצה מקומית שלומי.   נוכחים: מר גבריאל נעמן, ראש המועצה המקומית מר מיכאל סלובדוב, סגן ומ"מ בתואר לראש המועצה גב' אוראל חשמטי, חברת המועצה מר עמנואל קרא עוד..

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 14.09

26/08/2010 0

בס"ד   תאריך: יום ראשון 25.10.09 שעה: 20:00 מקום: חדר ישיבות מועצה מקומית.     נוכחים: מר גבריאל נעמן, ראש המועצה המקומית מר מיכאל סלובדוב, סגן ומ"מ בתואר לראש המועצה מר עופרי סיידה, סגן בתואר לראש המועצה מר קרא עוד..

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 08/09

26/08/2010 0

בס"ד   תאריך: יום שלישי 19.5.09 שעה:  20:00 מקום: חדר ישיבות במועצה המקומית שלומי. נוכחים: מר גבריאל נעמן, ראש המועצה המקומית מר מיכאל סלובדוב, סגן ומ"מ בתואר לראש המועצה גב' אוראל חשמטי, חברת המועצה מר עופרי סיידה, סגן קרא עוד..

מבקרת פנים וממונה על תלונות הציבור

01/06/2010 0

שם המבקרת: עו"ד דנה פרויליך טלפקס: 9950917   מייל:dana@shelomi.org ימי ושעות קבלה:  א', ב', ג', לפי תאום טלפוני. מבקרת המועצה מבצעת את עבודת הביקורת בכל מערכות המועצה, להבטחת תקינות פעילותם, תהליכי עבודתם וביצוע תפקידיהם ושירותם לציבור – כשהם פועלים קרא עוד..

1 17 18 19