היחידה הכלכלית מהווה זרוע ביצועית של המועצה, באמצעות משאבים כלכליים מקומיים, ציבוריים ופרטיים למען רווחת התושבים.

היחידה הכלכלית מכוונת לקידום וביצוע פעילויות מתוך מגמה מתמדת להרחבה, שיפור, וקידום של השירותים המוניציפאליים הניתנים לאזרח ברשות המקומית שלומי, לביצוע של פרויקטים ותוכניות, להבטחת יעוד ההכנסות בעקבות הפעילות הכלכלית, לגיוס הון לפרויקטים ולביצוע משימות ייעודיות.

היחידה הכלכלית פועלת בשורה ארוכה של פרויקטים ברחבי שלומי ובהם :
שיווק, מיתוג, ופיתוח שכונות חדשות.
הגשת בקשות להקצאות קרקע למבני ציבור.
גיוס הון לפרויקטים ממקורות חיצוניים.
גיוס כספים ממשרדי ממשלה ע"י הגשת בקשות תמיכה.
הקמת שלטי חוצות גדולים הפרוסים על צירי התנועה המרכזיים והשכרתם.
יצירת פלטפורמות פרסומיות לאורך צירי התנועה המרכזיים (דגלים על עמודי תאורה, מסכי LED, ועוד).