אודות מחלקת רישוי עסקים

מנהל המחלקה: דרור דהן
ת.ד. 1 מ.מ. שלומי 2283200
טל' 04-9950960
פקס. 04-9809494
דוא"ל: betachon@shelomi.org
שעות קבלת קהל: ימים א',ב',ד',ה':
08:00-15:00 יום ג': 08:00-13:00 אחה"צ 16:00-18:00

 

מחלקת רישוי עסקים מופקדת על יישומו של החוק לרישוי עסקים במועצה המקומית
שלומי. במסגרת תפקידה מטפלת המחלקה בתהליך הרישוי, הכולל: מתן מידע
מקדמי לבעלי עסקים ויזמים וזאת במטרה ליידע אותם בכל הנדרש לשם הוצאת רישיון
לניהול עסקיהם, מגבלות אם קיימות במקום, בטרם ישקיעו את כספם ויחתמו על חוזה
שכירות מחייב. טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרישיון, ניתוב הבקשה לגורמי
הרישוי השונים, מעקב וליווי עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת
סירוב לבקשה לרישיון. ליווי תהליך הרישוי: ביצוע ביקורות בעסק ע"י מפקחי
רישוי עסקים ומפקחי משרדי הממשלה במטרה לבדוק את התאמתו לתכנית המאושרת וקיום
תנאי תברואה נאותים ע"פ חוק רישוי עסקים והפקת רישיון לניהול עסק לאחר קבלת
אישורים של גורמי הרישוי. מתן היתרים ע"פ חוקי העזר העירוניים. המידע מובא
בזאת לנוחיות הציבור. הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי ע"פ חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968.

המועצה המקומית שלומי מברכת ומעודדת הקמתם וקידומם של עסקים חדשים, במקביל
מוטלת עליה אחריות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת  להגן
על הציבור הרחב. בתי העסק מהווים מנוף לצמיחה כלכלית של המועצה ומתוך מודעות
לכך עושה המועצה הכל על מנת ליצור אקלים עסקי מועיל וחיובי עבור עסקים אלה,
המפרנסים רבים מתושבי המועצה והסביבה. מכוחה של חקיקת הכנסת, ישנם עסקים
החייבים ברישיון עסק, ואנו מודעים לכך כי השגת הרישיון אינה דבר של מה בכך.
כדי להקל על הליך הרישוי יזמנו והכנו את כל המידע שיסייע בידך לקבל רישיון
עסק בהקדם. עובדי מחלקת רישוי עסקים נכונים לסייע לך בקידום הליכי הרישוי לשם
השגת רישיון העסק ויעשו כל מאמץ כדי לזרז ולהקל את ההליך במסגרת החוק.

בעל עסק יקר, לפני פנייתך לרישוי עסקים, עליך לוודא שהעסק
ברשותך טעון רישוי (חייב ברישיון לניהול עסק) על פי צו רישוי עסקים. במידה
ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי, עליך להתחיל בהליך הרישוי בהקדם וזאת על פי
חוק רישוי עסקים ותקנותיו, צו רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים: ראה בהמשך
גם מידע מטעם משרד הפנים על הרפורמה בתהליכי רישוי עסקים

בדיקה מקדמית לפתיחת עסק

10/11/2015 0

המלצות והנחיות לבדיקות מקדמיות לפתיחת עסק : מומלץ לבדוק את ההיסטוריה של העסק הקודם אם לעסק קיימות עברות בניה, צווי סגירה שיפוטיים, בעיות רישוי קודמות וכד'… מומלץ לבדוק במחלקת קידום ורישוי עסקים אם ניתן לנהל בנכס ובמקום את קרא עוד..

תהליך רישוי עסק

10/11/2015 0

שלב א' – מידע מוקדם  שלב ב' – תכנון העסק והכנת תוכנית שלב ג' – הגשת בקשה שלב ד' – הנפקת הרישיון  שלב א' – מידע מוקדם באפשרותך לפנות למחלקת רישוי עסקים לצורך קבלת מידע מוקדם בדבר העסק המבוקש קרא עוד..

הנחיות מיוחדות

10/11/2015 0

הנחיות מיוחדות לרישוי בתי אוכל בתי אוכל עוסקים בהכנת מזון ובהגשתו לסועדים.העיסוק במזון דורש טיפול רגיש, שכן טיפול שלא כהלכה עלול לגרום פגיעה קשה בלקוחות ונזק בריאותי, כגון מחלות מעיים והרעלות. נושא התברואה מחייב לימוד וידע מעמיק שלעתים קרא עוד..

היתרים לפי חוקי עזר עירוניים

10/11/2015 0

כל עסק, בין אם הוא חייב ברישיון לניהול עסק או לא, יכול להגיש בקשה להיתר מיוחד, על פי חוקי העזר העירוניים. היתרים מיוחדים הרלוונטיים לכל בתי העסק: היתר להוצאת סחורה וחפצים, היתר לפעילות זמנית במדרכה, היתר למכונות ממכר אוטומטיות היתרים קרא עוד..

מדיניות עירונית לקיום אירועים

10/11/2015 0

מדיניות עירונית לקיום אירועים בפארקים ציבוריים ובאתרים עירוניים מותר לקיים חגיגה : אירוע משפחתי (יום הולדת, התכנסות משפחתית וכד') אירועי בי"ס (מסיבות חג, סיום שנה וכד') חל איסור על עריכת האירועים הבאים : בר/בת מצווה, ברית מילה/בריתה, מסיבת אירוסין, קרא עוד..

חוקים טפסים והנחיות

10/11/2015 0

טפסים שם טופס טופס בקשה לרישיון עסק/ היתר זמני/ היתר מזורז רשימת מסמכים להגשת בקשה לרישיון עסק הנחיות להכנת ולהגשת תוכנית עסק טופס הצהרת בעל מקצוע מוסמך טופס ייפוי כוח להגשת בקשה לרישיון עסק ריכוז נתוני תוכניות לרישיון קרא עוד..

רפורמה ברישוי עסקים

09/11/2015 0

בעלי עסקים ויזמים יקרים,מדינת ישראל מקדמת רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים, כל זאת, תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים  ומטרותיו.מחלקת רישוי קרא עוד..

הנגשת עסק – שווה להיות נגיש

09/11/2015 0

בשנים האחרונות גוברת המודעות והפעילות להגברת שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות. תקנות הנגישות, מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מכוונות ליצירת מרחב ציבורי נגיש, שיאפשר לאנשים עם מוגבלות השתלבות בחיי הקהילה וגישה לשירותים כאחד האדם.נגישות מגדילה את קרא עוד..

1 2